About

Eva

English Eva Newermann, a Norwegian artist and writer. As a former flight attendant and purser, I have travelled the world and met many famous and interesting individuals whose characters comes to life, in my Ewa Lowe novel series.


Norwegian2

Eva Newermann, norsk kunstner og forfatter. Som flyvertinne og purser, reiste jeg mye rundt i verden og fikk møte mange kjente og interessante personer. Disse karakterene kommer til live i min Ewa Lowe bok serie.

Eva Newermann

English Among my hobbies are art, astronomy, bridge and dancing, but lately I have concentrated on writing. Many of the illustrations in my books are acrylic paintings by me.


Norwegian2

Noen av hobbiene mine er kunst, astronomi, bridge og dansing, men i det siste har jeg konsentrert meg om skrivning. Mange av illustrasjonene i bøkene våre er akryl malerier som jeg har malt.

  Eva og Line

English

Eva and her daughter Line Newermann


Norwegian2

Eva og datteren Line Newermann

 

Advertisement