Easter in Norway

Image

 

IMG_6476

Acrylic painting by Eva Newermann

 

EnglishDo you ever wonder what the Norwegians do for Easter?

  • They “all” go up to the mountains skiing, some in just a bathing suit.
  • They eat Easter lamb and yummy Easter marzipan.
  • If they are lucky they can see the Northern Lights (Aurora Borealis).
  • They read spooky crime novels and solve Easter quizzes. 
  • They sit in the sun getting a really dark tan and wear a white high neck sweater when they get back in the city, and brag about their winter cabin.

Norwegian2

 

Lurer du på hva Nordmenn gjør i Påsken?

  • Alle reiser på fjellet for å stå på ski, noen bare i en badedrakt.
  • De spiser Påske Lam og god Påske marsipan.
  • Hvis de er heldige så får de se Nordlyset.
  • De leser krim bøker og løser Påskenøtter.
  • De soler seg hele påsken og har på seg en hvit høyhalset genser når de reiser tilbake til byen, hvor de skryter av hytta si.

 

Planet of the Month: Neptune

Image

NeptunEnglish

Neptune was named after the Roman sea god Neptune. The name fits well, because it has such a beautiful blue color, just like the sea. 

It is also very cold there, -214 °C. Here on Earth we think it’s cold when it is -20 °C. 

Uranus and Neptune are often called Ice Giants to distinguish them from the Gas Giants.

 

Norwegian2

Neptun fikk navnet sitt etter den romerske havguden Neptun. Det passer jo, for den har så fin blåfarge, akkurat som sjøen.

Det er også veldig kaldt der, -214 °C! Vi her på Jorda synes det er kaldt med -20 °C.

Neptun er så stor, at nesten 60 jordkloder kan få plass inni den!

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from my eBook The Universe a Work of Art.

Royal Dragonfly Book Award Winner

Image

I’m so happy a big thank you! To Story Monsters LLC and the Dragonfly Book Awards.

My Daughter and I got a 2nd Place for “Picture Books 6 & Older” and a Honorable Mention for “Education”, for our educational picture book “The Universe a Work of Art“. A children’s book about astronomy. Check it out on Amazon or iBooks.

This slideshow requires JavaScript.

My other awards can be found here.

Planet of the Month: Uranus

Image

Uranus

Uranus – Acrylic Painting by Eva Newermann

English

The strangest planet must be Uranus. It lies at an angle, so that the north and south pole is where most other planets have their equator.

Uranus was not discovered until 1781. It has a blue-green color due to the presence of methane gas.

Uranus has the coldest planetary atmosphere in the Solar System, with a minimum temperature of approximately −224 °C.

Uranus takes 84 years to orbit our Sun.

 

Norwegian2

Den merkeligste planeten må være Uranus. Den ligger på skrå, med ringene i en uvant vinkel. Uranus ble ikke oppdaget før i 1781. Den har en blågrønn farge som skyldes metan. 

Metangassen sluker nemlig rødt og gult sollys, men sender tilbake blått sollys.

Uranus bruker hele 84 år på å gå i bane rundt Sola.

Hittil er det funnet 27 måner og 13 ringer rundt Uranus.

 

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from my eBook The Universe a Work of Art.

Planet of the Month: Saturn

Image

Saturn

Saturn – Acrylic painting by Eva Newermann

English

Saturn is the second largest planet in our Solar System and is about 800 times larger than Earth.

Saturn takes approximately 29.5 years to orbit our Sun. Currently, there have been 62 moons found around Saturn.

Saturn has the second largest moon in our solar system. It’s called Titan. 

Titan is the only object in space other than Earth where clear evidence of stable bodies of surface liquid has been found.

 

Norwegian2

Saturn er den nest største planeten i vårt solsystem, og er omtrent 800 ganger større enn Jorda.

Saturn bruker omtrent 29.5 år på runden rundt Sola. Det er foreløpig funnet 62 måner rundt Saturn.

Saturn har den nest største månen i solsystemet vårt. Den heter Titan. 

Det er den eneste månen i solsystemet som har en atmosfære med skyer og regn.

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from my eBook The Universe a Work of Art.

Planet of the Month: Jupiter

Image

Jupiter

Jupiter – Acrylic painting by Eva Newermann

English

This shows how small Earth is compared to Jupiter, which is the largest planet in our Solar System.

“The Great Red Spot” you see on the left of Jupiter, is a huge whirlwind (hurricane) that has raged there for over 350 years!

Jupiter has at least 79 moons. One of Jupiters moons, Europa is covered in ice.

 

 

Norwegian2

Her ser du hvor liten Jorda er i forhold til Jupiter som er den største planeten i Solsystemet vårt.

Den store røde flekken er en virvelstorm som har rast i over 350 år.

Det er til nå funnet 79 måner som går i bane rundt Jupiter.

Den ene månen, Europa, er dekket av is.

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from my eBook The Universe a Work of Art.

Planet of the Month: Mars

Image

Mars

Mars – Acrylic painting by Eva Newermann

English

A long, long time ago there were volcanoes on Mars that spewed out flowing lava.

The highest volcano is called Olympus Mons and is nearly 25 km high. It has a diameter of 700 km. Denmark has a perimeter of 742 km.

 

Norwegian2

For lenge, lenge siden var det vulkaner på Mars som spydde ut rennende lava.

Den høyeste vulkanen heter Olympus Mons og er nesten 25 km høy. Den har en diameter på 700 km. Danmark har en omkrets på 742 km.

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from my eBook The Universe a Work of Art.

Planet of the Month: Earth

Image

Earth

Earth, Moon and Sun – Acrylic painting by Eva Newermann

English

Here you see our Earth, Moon and Sun.

Earth is the third planet from the Sun. I think its the most beautiful planet in our solar system, and we should take better care of it. The Moon’s gravity is weaker than Earth’s. That means you can jump six times higher on the Moon.

 

Norwegian2

Her ser du Jorda, Månen og Sola.

Jorden er den tredje planeten fra Sola. Jeg syns det er den fineste planeten i vårt Solsystem, vi burde ta bedre vare på den. På Månen er tyndekraften mye svakere enn på Jorda. Det betyr at du kan hoppe 6 ganger høyere der.

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from the book: The Universe a Work of Art.

Boken er også tilgjengelig på Norsk: Universet som et Maleri.

Planet of the Month: Mercury

Image

Merkur

Mercury – Painted by Eva Newermann

EnglishDo you see the tiny little white spot under the Moon? That is the planet Mercury. Mercury is about 4900 km in diameter (Earth has a diameter of 12800 km) And it is the planet closest to the Sun.

 

Norwegian2Hei Venner! Her er månedens planet: Merkur.     Ser du den bittelille hvite flekken under Månen? Det er planeten Merkur. Den er omtrent 4900 km i diameter (Jorda er 12800 km i diameter) Merkur er den planeten som er nærmest Sola.

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from the book The Universe a Work of Art.

The Universe a Work of Art

Image

5star-shiny-web

8 June 2018: The Universe a Work of Art, 
just got a 5 star rating. 
The review was done by Readers Favorite

The Universe a Work of Art

English2“The Universe a Work of Art” is a fun and easy to read children’s educational book about our Solar System.

The English version is available for free on the Apples iBooks store from the 13th to the 17th of each month in 2018.

Written by Eva & Line Newermann.

It is available on the Apples iBooks store along with an Norwegian version of the book “Universet som et Maleri”.

Available in English : Norwegian versions.

The Universe a Work of Art     Forside

AppStoreIcon     AppStoreIcon

Universet som et Maleri

Image

Forside

Norwegian2“Universet som et maleri” er en morsom og lett å lese barne bok om vårt solsystem, skrevet på norsk.

Skrevet av Eva & Line Newermann.

Den norske versjonen er tilgjengelig gratis på Apple Bok butikk fra den 20 til 24 hver måned i 2018.

Den er tilgjengelig på Apple Bok butikk sammen med en Engelsk versjon “The Universe a Work of Art”.

Tilgjengelig på Norsk : Engelsk versjon.

Forside     The Universe a Work of Art

AppStoreIcon     AppStoreIcon