Winter in Norway 2019

Image

IMG_1190

Acrylic Painting by Eva Newermann

English

The first snow has fallen in Norway. Better bundle up for a long winter.
Acrylic painting by Eva Newermann.

Norwegian2

Vinteren har komt til Norge. Nå er det på tide og finne koseteppet og kakaoen. Akryl maleri av Eva Newermann

Sankthans in Norway

Image

IMG_6583

“Sankthans” – Acrylic Painting by Eva Newermann

EnglishSankthans celebrations here in Norway 🇳🇴 , 23 of June, has lately been more of an excuse to throw a big party, and to burn big bonfires, especially along the coastline. 


Norwegian2Sanktans her i Norge 🇳🇴 23 Juni, har i de siste åra blitt markert med bålbrenning spesielt langs kysten og eventuelle festligheter knyttet til det.

Easter in Norway

Image

 

IMG_6476

Acrylic painting by Eva Newermann

 

EnglishDo you ever wonder what the Norwegians do for Easter?

  • They “all” go up to the mountains skiing, some in just a bathing suit.
  • They eat Easter lamb and yummy Easter marzipan.
  • If they are lucky they can see the Northern Lights (Aurora Borealis).
  • They read spooky crime novels and solve Easter quizzes. 
  • They sit in the sun getting a really dark tan and wear a white high neck sweater when they get back in the city, and brag about their winter cabin.

Norwegian2

 

Lurer du på hva Nordmenn gjør i Påsken?

  • Alle reiser på fjellet for å stå på ski, noen bare i en badedrakt.
  • De spiser Påske Lam og god Påske marsipan.
  • Hvis de er heldige så får de se Nordlyset.
  • De leser krim bøker og løser Påskenøtter.
  • De soler seg hele påsken og har på seg en hvit høyhalset genser når de reiser tilbake til byen, hvor de skryter av hytta si.

 

Planet of the Month: Neptune

Image

NeptunEnglish

Neptune was named after the Roman sea god Neptune. The name fits well, because it has such a beautiful blue color, just like the sea. 

It is also very cold there, -214 °C. Here on Earth we think it’s cold when it is -20 °C. 

Uranus and Neptune are often called Ice Giants to distinguish them from the Gas Giants.

 

Norwegian2

Neptun fikk navnet sitt etter den romerske havguden Neptun. Det passer jo, for den har så fin blåfarge, akkurat som sjøen.

Det er også veldig kaldt der, -214 °C! Vi her på Jorda synes det er kaldt med -20 °C.

Neptun er så stor, at nesten 60 jordkloder kan få plass inni den!

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from my eBook The Universe a Work of Art.

Planet of the Month: Uranus

Image

Uranus

Uranus – Acrylic Painting by Eva Newermann

English

The strangest planet must be Uranus. It lies at an angle, so that the north and south pole is where most other planets have their equator.

Uranus was not discovered until 1781. It has a blue-green color due to the presence of methane gas.

Uranus has the coldest planetary atmosphere in the Solar System, with a minimum temperature of approximately −224 °C.

Uranus takes 84 years to orbit our Sun.

 

Norwegian2

Den merkeligste planeten må være Uranus. Den ligger på skrå, med ringene i en uvant vinkel. Uranus ble ikke oppdaget før i 1781. Den har en blågrønn farge som skyldes metan. 

Metangassen sluker nemlig rødt og gult sollys, men sender tilbake blått sollys.

Uranus bruker hele 84 år på å gå i bane rundt Sola.

Hittil er det funnet 27 måner og 13 ringer rundt Uranus.

 

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from my eBook The Universe a Work of Art.

Planet of the Month: Saturn

Image

Saturn

Saturn – Acrylic painting by Eva Newermann

English

Saturn is the second largest planet in our Solar System and is about 800 times larger than Earth.

Saturn takes approximately 29.5 years to orbit our Sun. Currently, there have been 62 moons found around Saturn.

Saturn has the second largest moon in our solar system. It’s called Titan. 

Titan is the only object in space other than Earth where clear evidence of stable bodies of surface liquid has been found.

 

Norwegian2

Saturn er den nest største planeten i vårt solsystem, og er omtrent 800 ganger større enn Jorda.

Saturn bruker omtrent 29.5 år på runden rundt Sola. Det er foreløpig funnet 62 måner rundt Saturn.

Saturn har den nest største månen i solsystemet vårt. Den heter Titan. 

Det er den eneste månen i solsystemet som har en atmosfære med skyer og regn.

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from my eBook The Universe a Work of Art.

Planet of the Month: Jupiter

Image

Jupiter

Jupiter – Acrylic painting by Eva Newermann

English

This shows how small Earth is compared to Jupiter, which is the largest planet in our Solar System.

“The Great Red Spot” you see on the left of Jupiter, is a huge whirlwind (hurricane) that has raged there for over 350 years!

Jupiter has at least 79 moons. One of Jupiters moons, Europa is covered in ice.

 

 

Norwegian2

Her ser du hvor liten Jorda er i forhold til Jupiter som er den største planeten i Solsystemet vårt.

Den store røde flekken er en virvelstorm som har rast i over 350 år.

Det er til nå funnet 79 måner som går i bane rundt Jupiter.

Den ene månen, Europa, er dekket av is.

 

The Universe a Work of Art

Monthly facts brought to you from my eBook The Universe a Work of Art.

Ewa Lowe: UFO

Image

IMG_0239

Acrylic Painting by Eva Newermann

Stonehenge, England, built more than 5000 years ago. The heavy stones, are called bluestones, because of their blue color. They were dragged all the way from the Presell Mountains in South Wales, 402 kilometers away. Still, some people think : The aliens built it!


Ewa Lowe is a woman with a dark past, she is the main character, in the sci-fi thriller: Fear is in the Air.

I will regularly be posting a painting or image from the book, with some hints about what the book contains, here on my blog.

Ewa Lowe & Hawaii

Image

IMG_0241

Ewa’s parents went to Hawaii on their honeymoon. Feeling amorous, they found a deserted beach and imitated Deborah Kerr and Burt Lancaster in ‘From Here to Eternity.’ Leaving the beach, they saw a large sign: Ewa Beach – Welcome Back! Nine months later, Ewa was born.


 

Ewa Lowe is a woman with a dark past, she is the main character, in the sci-fi thriller: Fear is in the Air.

I will regularly be posting a painting or image from the book, with some hints about what the book contains, here on my blog.